Historie

Klubbens historie

Lidt historie om Hjerting Idrætsforening og brudstykker om dens virke:

Hjerting idrætsforening - HIF - blev officielt stiftet i 1931, men allerede i 1929 var der blevet arbejdet med ideen.

Det tidligste, der er kendt, er en gruppe unge, der efter at have set en fodboldkamp i Esbjerg, bliver enige om, at de vil forsøge at samle et hold i Hjerting. Selv om holdet ikke indskrev sig i verdenseliten, blev drømmene til virkelighed!

En mark - hvor nu bl.a. Hjerting Varmeværk ligger - blev for 50 kr. i årlig leje - den første fodboldbane, for øvrigt delt med gårdmandens køer! Selv om det var svært at samle et hold til hver kamp - mange spillere var fiskere og kunne ikke altid være i land - lykkedes det at få samarbejde med Hostrup, Skads, Alslev og Tjæreborg m.fl. På det grundlag blev foreningen en realitet i en landsby, der bestod af mellem 500 og 600 indbyggere.

De første år blev det økonomiske grundlag skabt ved revyer - de blev spillet i bagerens sal - baller og salg af lodsedler. Økonomien blev så god, at foreningen turde købe pladsen ved Idræts Alle i 1933 ved hjælp af lån og kautioner fra Hjerting borgere. De 4235 kr. var bestemt givet godt ud! Er man historisk interesseret kan det originale dokument endnu ses i "John og Dittes hus".

Skødet blev overdraget i 1934, og for at få pladsen i orden, blev der udlejet små havelodder; der blev plantet læhegn, og for at holde de nyplantede træer rene, blev der dyrket kartofler, der senere blev solgt. Pladsen blev brugt til fodbold især, men de første sportsfester så nu også dagens lys. De indeholdt ud over fodbold og håndbold også løb for voksne og børn, sækkeløb, æggeløb, ringridning og tovtrækning mellem fiskere og landkrabber.

Pladsen var så godt et aktiv, at HIF i 1939 af kommunen fik 60 kr. for at skolebørnene måtte benytte pladsen. Dette kan vist siges at være den omvendte verden af i dag! Men samtidig viser det, at kommunen ikke altid kan klare sig uden det private initiativ.

Under krigen var der solid opbakning til HIF's aktiviteter, sikkert nok et udtryk for det folkelige sammenhold i krigsårene. I modsætning hertil blev 1950'erne en lang nedgangsperiode, der resulterede i, at foreningen kom til at ligge helt stille fra 1959. HIF blev ikke opløst, og har været de formelle ejere af arealet på Idræts Alle hele tiden. Den daværende kasserer betalte de udgifter, der kom til HIF - de fleste af egen lomme!

I 1977 indfriede Hjerting Grandelaugs oldermand foreningens gæld, og grandelaget overtog aktiver og forpligtigelser til foreningen igen kom på fode. I sommeren 1977 blev der afholdt en lang række møder med henblik på en reetablering af HIF, og på generalforsamlingen den 27. november 1977 lykkedes dette. De første umiddelbare opgaver for den nye bestyrelse var at erhverve medlemmer og skaffe foreningen en ordentlig økonomi. Begge dele lykkedes meget hurtigt, da der var en massiv opbakning. Den nye bestyrelse startede med badminton, basketball, bueskydning, svømning og "andre aktiviteter".
Efter 2 måneder var der 350 medlemmer, og efter det første år 575 medlemmer.  I de første travle år blev der arbejdet med at få flere haltimer, for øvrigt et emne, der har optaget så at sige alle bestyrelser siden.

I 1978 blev det besluttet at købe idrætspladsen på Idræts Alle tilbage fra Grandelaget. Her kan det bemærkes, at idrætspladsen i 1980 blev vurderet til kr. 900.000.

I 1979 blev der på et møde mellem SGI og HIF bestemt, at hvis ledere og forældre var positivt stemt, for at overflytte Hjerting områdets fodboldungdom op til juniorer, kunne det blive en realitet. I september blev der holdt stormøde, og da stemningen var meget positiv, blev det en milepæl for den reetablerede forening, idet HIF nu næsten fordoblede sit medlemstal.

I 1979 blev det på Hjerting Borgerforenings henvendelse bestemt, at man i fællesskab ville starte et lokalt blad. Det fælles bladudvalg fik hurtigt sendt første nummer af "Hjerting Posten" ud. Fremover udkom det med 10 numre pr. år. Dette blad har været en uvurderlig kilde til lokal information og kommunikation, og selv om det nu har skiftet ejer, først til HIF alene, senere til privat regi, optræder det stadig som et aktiv i dagligdagen.

I 1979 blev det kendte bomærke brugt i alle afdelinger; det blev set langt omkring, da HIF nu var tilmeldt både RAGU (Ribe amts Gymnastik- og Ungdomsforeninger) det som i dag hedder DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - Ribe amt) og Esbjerg Idrætsforbund.

I 1980 passerede HIF de 1000 medlemmer. I 1980 hjalp det lidt på hal-timetallet, da Nordvangskolen, med de internationale mål i hallen, blev færdig.

I 1981 var det året, hvor HIF blev 50 år - selv om der havde været nogle "døde" år. Og fest blev der holdt - faktisk overalt i Hjerting! Denne fest var måske starten til det, vi i dag kender som Hjerting Festen, eller byfesten. Denne fest har siden 1981 været med til - som regel - at give HIF et godt økonomisk rygstød, og Hjerting borgerne en mulighed for afslapning med venner og bekendte i det lokale miljø. Og heldigvis bakker lokalbefolkningen festen op.

I 1982 var HIF blevet så stor en forening, at man nu ønskede klubfaciliteter til HIF's mange medlemmer. På bestyrelsesmøder blev der udvist stor kreativitet og fremlagt mange forslag og tegninger, men det var først i 1997 at ønskerne blev nogenlunde opfyldt med lokalerne på Nordvangsskolen.

I 1998 fremstår HIF som en stor idrætsforening med ca. 1600 medlemmer. Det kaldes en flerstrenget forening, da den består af mange afdelinger. Disse har alle egen bestyrelse, men som en art paraply over dem alle - står hovedbestyrelsen for HIF.

I løbet af årene 1998-2002 lykkedes det at skabe en vis "enighed" mellem Hjerting Borgerforening, Grandelaget i Hjerting, Esbjerg Kommune og Hjerting Idrætsforening om, at forsøge at etablere et nyt tiltrængt idrætsanlæg i Hjerting. Enigheden resulterede i, at en initiativgruppe bestående af: Gert Amdi Sørensen (tidl. formand for Hjerting Idrætsforening, Arne Kromann (repræsentant for Grandelaget i Hjerting), Otto Kjærgaard (repræsentant for Hjerting Borgerforeningen), Jesper Sørensen (formand for Fodboldafdelingen under Hjerting idrætsforening), Jane Pedersen (sekretær for Hjerting Idrætsforening) og Erik Schousboe (formand for Hjerting Idrætsforening) fik en tilkendegivelse fra Esbjerg Kommune om, at et areal på ca. 51.000 kvadratmeter nord for Nordvangskolen ved Gammel Guldagervej og Tobølparken i Hjerting ville blive stillet til rådighed for Hjerting Idrætsforening til anvendelse for idræt.

I 2003-2004 budgetterede Esbjerg Kommune med i alt ca. kr. 2 mio. kr. til dette anlæg. Initiativgruppen fik på forskellig vis indbetalinger/tilsagn om beløb fra private og erhvervslivet i Hjerting/Esbjerg på ca. 1 mio.kr.

Initiativgruppen blev sidenhen suppleret med Karl Johan Sørensen (Hjerting Borgerforening) idet Otto Kjærgaard ikke længere var medlem af borgerforeningens bestyrelse. Otto Kjærgaard fortsatte dog stadig som medlem af initiativgruppen, idet han var den ansvarlige for kontakten til erhvervslivet i Hjerting/Esbjerg.

I 2005, den 21. maj, bliver det nye anlæg med tre fodboldbaner og fire tennisbaner indviet. Tennisklubben fik også et lille klubhus.

I 2007 var ønsket om større klub- og omklædningsfaciliteter til HIF's mange medlemmer stort. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af  Villy Grøn (formand HIF), Egon Therkelsen (sekretær HIF), Halfdan Andersen (Grandelauget og Hjerting Revy), Gert Amdi Sørensen (Grandelauget), Inger Skovlund Hansen (HIF gymnastik), Hasse Alsing (formand HIF Fodbold) og Morten Ruth (ungdomsformand HIF Fodbold), som skulle arbejde på at realisere ønsket om et medborgerhus på ca. 800 m2 placeret ved det nye anlæg på Tobølparken. Planen var, at huset skulle rumme nye omklædningsfaciliteter, klublokaler, cafe, foreningsdrevet motionscenter og et multirum.

I 2009 opnås et afgørende mål med henblik på realiseringen af medborgerhuset, idet Esbjerg Kommune vælger at støtte projektet med ca. 50 % af de forventede anlægsudgifter på ca. 15 mio kr. De efterfølgende år arbejder HIF intenst på at skaffe de ca. 7.5 mio. kr., som foreningen selv skal bidrage med. I første omgang kontaktes byens virksomheder, som viser stor velvillighed til at støtte op om projektet.

I 2012 består arbejdsgruppen for projekt "Hjerting Sports- og Kulturhus" af medlemmer med ansvar for henholdvis kontakt til Esbjerg Kommune, planlægning af byggeriet og indsamling af midler fra erhvervslivet og private i Hjerting/Esbjerg. Gruppen består af:  Henrik Clausen, Michael Krogh og Finn Bojsen (alle tre i byggeudvalget), Villy Grøn (formand HIF), Torben Hansen (formand HIF Fodbold), Ole Andersen (Esvagt), Marco Macartney (Macartney A/S), Per Bank Lauridsen (E. Bank Lauridsen Holding A/S), Steffen Ruth (Fodboldens Venner), Ole de Groot (bestyrelsesmedlem HIF Fodbold) og Morten Ruth (ungdomsformand HIF Fodbold).

I 2014 investerer HIF i en kunstgræsbane i Guldager. Banen er finansieret i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lokale klubber, Sædding Guldager IF, Spangsbjerg IF og Hjerting IF, lige som fonde, bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond, og lokale virksomheder har bidraget. 

I 2015 tager HIF endnu et stort skridt mod realiseringen af projekt "Hjerting Sports- og Kulturhus", da HIF på generalforsamlingen i Hjerting Grandelaug modtager en donation på 2.5 mio kr. fra Grandelauget.

I 2016 kom HIF i mål med det økonomiske grundlag for etableringen af "Hjerting Sports- og Kulturhus", og i august godkendte Esbjerg kommunes økonomiudvalg, at det nødvendige rådighedsbeløb fra kommunen bevilliges i 2017, fordi HIF havde medfinansieringen på ca. 6.1 mio. kr. på plads. Kommunens rådighedsbeløb til projektet blev skubbet fra år til år og i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev det placeret i anlægspuljen i år 2019, men i 2016 blev det altså fremrykket til 2017 efter en dialog med HIF omkring medfinansieringen. HIF har arbejdet på dette projekt siden 2007. I 2017 kan foreningen endelig komme helt i mål! 

   

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg | mobil 51441744