Formandens årsberetninger

Årsberetning 2016, HIF-gymnastik

Sæson 2015-16 har haft et godt forløb. Der har været mange ting at glæde sig over både på de store breddehold med mange glade børn, og så selvfølgelig gymnastikafdelingens konkurrencehold indenfor grand-prix samt Rytmisk Sports Gymnastik. Helles piger, som vi kalder dem, lægger sammen med deres fantastisk dygtige træner et enormt engagement og kæmpe træningsindsats i deres sport, hvilket de retfærdigvis også får flot bonus for, når de gang på gang vender hjem fra stævner med medaljer om halsen. Generelt kan bestyrelsen således se tilbage på et spændende år - naturligvis også med forskellige udfordringer - sådan er det frivillige foreningsarbejde jo også!
 
I det følgende vil jeg komme lidt mere ind på væsentlige begivenheder fra afdelingen, ligesom det generelle forløb af sæsonen vil blive kommenteret.
 
  • medlemsmøde i HIF-gymnastik onsdag den 24. februar 2016
  • gymnastikafslutning lørdag den 2. april 2016
  • sæsonopstart 2016-17 (programmet / antal medlemmer)
  • sponsorstøtte / redskabssituationen
  • generelt om "livet" i gymnastikafdelingen
  • foreningens nye hjemmeside samt byggeri af foreningshus
 
HIF-gymnastik afholdt medlemsmøde den 24. februar 2016. Der var mødt 3 medlemmer op ud over bestyrelsen.
Karina (G-P kontakt) samt Camilla (PR-ansvarlig) var på valg - ingen af dem ønskede genvalg. Medlemsmødet forløb stille og roligt. Formandsberetning samt regnskab og budget blev godkendt uden yderligere kommentarer. I forbindelse med valg til bestyrelsen ønskede 2 af de fremmødte (Karina Leth samt Louise Thomsen) begge at blive valgt til posten som G-P kontaktperson. Lisbeth ønskede i udgangspunktet, at der kunne vælges en ny formand, som hun i det kommende år kunne hjælpe i gang. Efter en drøftelse af de forskellige posters indhold og omfang fik vi "puslet brikkerne på plads". Den nye bestyrelse konstituerede sig derfor således: Lisbeth (formand), Jane (kasserer) Edith (sekretær), Jannie (uddannelse) Karina Leth (PR-ansvarlig) og Louise Thomsen (G-P kontaktperson)
Jeg oplever bestyrelsen som et velfungerende team, hvor vi har det rart sammen, mens vi løser diverse opgaver/udfordringer. Tak alle sammen for jeres positive indstilling til tingene og ikke mindst for de hyggelige stunder vi har i forbindelse med vores frivillige tjans.
 
Lørdag den 2. april 2016 afholdt vi gymnastikopvisning som afslutning på vintersæsonen 2015-16. Der var 10 HIF-hold på gulvet. Desuden havde vi besøg af 2 gæstehold nemlig "Tjæreborg Mini-Mix" samt børnedansere fra "VJS dans" - alle gjorde det rigtig godt, og opvisningen var festlig og farverig på mange måder. Der er spænding på hos gymnasterne, ligesom det giver en super god stemning i hallen med de mange fremmødte gæster.
Der er efterhånden også mange gymnaster som i forbindelse med opvisningen skal modtage 5,10 eller 15 års medaljer, ligesom kåringen af "Årets ildsjæl" sker i løbet af dagen.
Til opvisningen fik vi god hjælp af bl.a. forældre fra børneholdene (kagebagning til cafeen). Ligeledes var det fint med et slæbehold, som Daniel samt de ældste springgymnaster tog sig af. De sørgede for, at redskaberne kom frem og tilbage i løbet af opvisningen. Andre af vore voksne medlemmer stod for klargøring af sunde frugtbakker med STÆVNESNACK samt salget af pølser, øl og vand i cafeen. Også stor tak til vores fotograf Poul Helt, som altid er klar til at tage holdfotos samt stemningsbilleder fra hallen.
Kl. 18.00 var der indbudt til lederfest på Hjerting Badehotel. Det er vigtigt, synes jeg, at få sagt ordentligt tak til de frivillige for den enorme indsats de yder i løbet af en vinter. Vi spiste god mad og hyggede os sammen i nogle timer. Til lederfesten kunne kassereren i øvrigt løfte sløret for en stor omsætning. Muligheden for betaling via MobilePay var klart en succes!
 
I maj måned (29/5) var SGI vært for det årlige fællesmøde for gymnastik-foreningerne i Esbjerg. Fra HIF deltog Louise og Jannie. På mødet drøftedes diverse fælles problemstillinger/udfordringer, ligesom der blev aftalt nogenlunde ”fælles fodslaw” i forhold til f.eks. kontingentniveauet, leder-honorar samt fællesannonceringen til den kommende sæson. Et punkt til drøftelse var også den varslede stigning i hal-lejen til kommunen. Ingen foreninger kan dog se det fornuftige i den plan.
 
I uge 36 var vi klar til at tage fat på sæson 2016-17. Sæsonplanen havde da været præsenteret på HIF-gymnastiks hjemmeside i nogle uger samt ved fællesannonceringen i Ugeavisen og i Hj. Posten
 
Gymnastikhold:
I sæson 2016-17 har der været tilmeldt i alt 280 mod 287 i 2015/16 og 277 i 2014/15 medlemmer i gymnastikafdelingen heraf 246 (220 - 221) børn og unge under 18 år. Vi har altså holdt tidligere års niveau ret tæt.
 
Ved sæsonstart i uge 36/2017 kunne vi tilbyde følgende hold:
Forældre/barn: ledes af Marianne og Heidi
Små lopper: ledes af Marianne og Heidi samt flere hjælpetrænere
Springhold (små springere): ledes af Marianne, Heidi, Magnus samt flere hjælpetrænere.
Spring-begyndere: ledes af Daniel, Louise, Jonas samt flere hjælpetrænere
Spring-øvede: ledes af Daniel, Louise og Nanna
Rytmepiger (piger ca. 10-12 år): ledes af Julie Carlsen - blev desværre ikke til noget!
Grand-Prix grundtræning: ledes af Julie Carlsen
Grand-Prix / RSG: ledes fortsat af Helle samt flere dygtige hjælpetrænere. Pigerne er primært delt op i 5-6 rækker nemlig micro – mini – pige – junior - samt seniorrækken. Der bliver trænet koncentreret både på hverdage og i weekenderne. Ud af grand-prix gymnastikken er også vokset en stor interesse for RSG. Mange af vore grand-prix-gymnaster træner således også RSG hver uge.
 
For voksne gymnaster havde vi til sæson 2016-17 3 tilbud.  
Motionsdamer 1: ledes af Birthe Knudsen. Damerne træner i gymnastiksalen.
Motionsdamer 2: ledes af Birthe Knudsen - blev desværre ikke til noget!
Zumba: ledes af Andrea
 
Helt udenfor den planlagte ugentlige træning prøvede vi den 29/10-16 at lave et socialt arrangement "Åben hal" for børn fra ca. 6 år og op. Det var et 3 timers "kom og prøv"- tiltag. Ideen var, at børn fra forskellige gymnastikhold skulle have det sjovt, mens de fik indblik i (prøvede) forskellige udfordringer indenfor gymnastikken. Tilmeldingen gik lidt trægt, men vi landede på 39 deltagere, og det blev en rigtig god dag på flere planer.  
 
Ang. redskaber: i sæson 2016-17 har vi kun foretaget lidt suppleringsindkøb samt sørget for vedligehold.
 
I december 2015 indgik HIF-gymnastik en 3-årig sponsorkontrakt med Hjerting El-handel ved Dennis Schrøder. I indeværende sæson er 2. udbetaling af sponsoratet sket den 1. december-16. Det fungerer fint med et flerårigt sponsorat!
 
Det generelle billede af gymnastikafdelingen 2016 er bestemt positivt. I bestyrelsen glæder vi os over at kunne holde medlemstallet og ikke mindst over at dygtige og engagerede ledere/hjælpetrænere ønsker at være aktive i vores afdeling. Det er dejligt hver uge at opleve, hvor fint holdene fungerer - træningen er udfordrende, inspirerende og ikke mindst oplever både gymnaster/ledere et dejligt socialt fællesskab. Der kommer hvert år nye gymnaster til, men heldigvis ser vi også mange trofaste medlemmer, som møder op på holdene år efter år.
Vi har altid en stor udfordring i at kunne skaffe ledere nok, her må vi koncentrere indsatsen fremadrettet, for vi ønsker at kunne tilbyde flere forskellige hold. I bestyrelsen er vi hele tiden opmærksomme på, at vi er i skarp konkurrence med f.eks. fitness-centre, hvor især voksne idrætsudøverne kan opnå mere fleksibilitet i forbindelse med ønsket om at dyrke motion.
Det er bestyrelsens vision fremadrettet at satse yderligere på inspiration og markedsføring af vores program. Vi må hele tiden følge med de nye strømninger samt sørge for, at vores ledere/instruktører har gode muligheder for uddannelse og kurser.
Alle medlemmer af bestyrelsen arbejder naturligvis på en fortsat positiv udvikling for afdelingen. I sæson 2016/17 har HIF atter fået ny hjemmeside, og Karina har hen over efteråret/vinteren fået godt styr på den, ligesom Facebook nu også er et medie til inspiration/markedsføring af HIF-gymnastik.  
 
Engagement og fleksibilitet har igen i år været kendetegnende for de frivillige i HIF-gymnastik. Alle har haft en positiv indstilling til, at vi sammen skal få det bedste ud af den givne situation. Med hensyn til byggeriet af det nye foreningshus "HIF Sports - og kulturhus" er vi meget tæt på nu. Der er efterhånden samlet så stort et sponsorbeløb sammen, at man er klar til at starte byggeriet. HIF-gymnastik kan sandsynligvis i fremtiden køre bl.a. seniorhold i de nye omgivelser.
 
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor og varm tak til ledere, hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer samt hovedbestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg håber for gymnastik-sportens skyld, at det må fortsætte i tiden fremover.
 
På gymnastikbestyrelsens vegne
 
4/2 -2017
Lisbeth Lomholt

 
Tilmeld dig gymnastik
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | 6710 Esbjerg