2016

 
1. indlæg 2016
 

 

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                                   

 

 

Leder- og udvalgsmøde

 

Dato: 1.3.2016

 

Hjerting Idrætsforening

 

 

 

Ref.:

 

Jannie

 

Afbud

Edith, Alberte og Andrea

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

Referat:

 

1. Valg af ordstyrer

Karina blev valgt

 

2. Opvisning lørdag d. 2.4.2016

- gæstehold

 

-afvikling af dagen

 

 

-foto

 

-entre og programmer

 

-salg fra boder/hjælp på dagen

 

Vi starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00.

Der er lavet aftale med 2 hold: Et dansehold via Helle og Tjæreborg Mini-Mix. Sidstnævnte er ca. 40 børn fra 3.-6. klasse.

Der laves plan for opvisningen – se skema efter referatet.

Daniel foreslår Cecilie fra Store Springere som fanebærer.

Lisbeth har igen truffet aftale med Poul Helt og sender et forslag til fototider ud til lederne efter bestyrelsesmøde den 9.3.2016.

Drøftes på bestyrelsesmødet.

GP-afd. skal sørge for boller, Mariannes hold for bradepandekager og Daniel + evt. Albertes hold for muffins. Lisbeth vil spørge Nanna fra sidste års Forældre/barn-hold, om hun vil stå for sandwiches.

 

3. Kommende sæson

Alle vores nuværende trænere og hjælpetrænere vil fortsætte – dejligt. Dog mangler vi at høre fra Clara og Alberte. Daniel vil muligvis nøjes med 1 hold næste år, da det er svært at udfordre de store springere, som ofte også går i andre klubber.

 

4.  Årets ildsjæl

 

Indstillinger til Årets Ildsjæl skal sendes til camilladahlsorensen@hotmail.com inden den 8.3.2016.

 

5. Lederfest

Vi mødes efter opvisningen lørdag den 2.4.2016 kl. 18.00 på Hjerting Badehotel. Der kommer snarest besked ud om tilmelding og frist for dette.

 

6. Orientering fra formanden

Lisbeth har reserveret hal og sal fra kl. 16-22 alle hverdage og desuden reserveret weekender for sæson 2016/2017.

Der er afholdt Medlemsmøde, hvor Karina og Camilla var på valg og ikke ønskede genvalg. I stedet blev Karina Helt valgt som GP-kontaktperson og Louise Thomsen som PR-ansvarlig. Velkommen i bestyrelsen til dem J

Nadine vil gerne med på Vingstedkurset, hvor der er endelig tilmelding den 25.5.2016.

 

7. Økonomi v/kassereren

Jane fortalte, at HIF Gymnastik kom ud af 2015 med et beskedent overskud.

8. Uddannelse

Jannie fortalte, at ingen har ønsket at komme på kursus denne sæson, men kursusudbuddet har ikke været så relevant. Dog mangler vi at få en del hjælpetrænere på kursus, så lederne bedes også være opmærksomme på dette.

9. Kommende møde

Vi afholder evalueringsmøde for sæson 2015/2016 torsdag den 28.4.2015 kl. 19-21 i biologilokalet på Auraskolen, Hjertingafdelingen

10. Eventuelt

Bestyrelsen vil drøfte, om årsmedaljer skal afskaffes, da Conventus er et usikkert system; således kan en gymnast være oprettet flere gange, og antallet af sæsoner er således ikke retvisende.

 

OPVISNINGSPLAN 2016

 

 

Kl. 10.00

 

Indmarch

 

Kl. 10.15

 

Forældre/barn

 

Kl. 10.40

 

Rytmepiger (dog skal Alberte spørges)

 

Kl. 10.55

 

Gæstehold 1 (dans/fitness)

 

Kl. 11.05

 

Spring begyndere

 

Kl. 11.25

 

GP/RSG 1. runde

 

Kl. 12.00

 

Små springere

 

Kl. 12.25

 

Gæstehold 2 (Tjæreborg Mini-Mix)

 

Kl. 12.55

 

Motionsdamer

 

Kl. 13.10

 

CP/RSG 2. runde

 

Kl. 13.50

 

Små lopper

 

Kl. 14.15

 

Zumba

 

Kl. 14.25

 

Spring øvede

 

Kl. 14.45

 

Udmarch

 

Der vil være medaljeoverrækkelse efter hvert hold. 


2. indlæg 2016

Referat fra bestyrelses-og ledermøde den 23/8, sæson 2016-2017

I HIF-gymnastik afd.

 

Afbud fra Birthe Knudsen, Dorthe Erlandsen, Daniel, Nanna, og Magnus Bruun.

 
1.             Valg af ordstyrer: Jannie blev valgt.
2.             Velkommen ved formand: Lisbeth bød velkommen til ny sæson, 2016-2017,

           med håbet om en sæson lige så god som den foregående J
 

3.             Kort præsentationsrunde:

4.             {C}Kommende sæson med opstart og ny plan:
Vi starter sæson mandag den 5. september.
foreløbig plan blev gennemgået, der var små rettelser.
Karina lægger den færdige plan på hjemmesiden.
Der er plads i hallen lørdag formiddag til et tumlehold, hvis der er interesse for det blandt lederne.
Vi mangler voksne ledere til vores springhold, Lisbeth vil tage kontakt til SGI og JERNE Gymnastik, for at høre om de evt. har springtrænere, der har lyst til at hjælpe til i HIF.
Marianne vil tage kontakt til nogle af Nikolajs venner om der er en af dem der evt. har lyst til at være spring hjælpe træner i HIF.

5.             Redskaber:

Hvis der er ønske om ny indkøb af små redskaber skal i tage kontakt til Lisbeth.


6.             Nøgler:

Clara får udleveret en nøgle fra Lisbeth.
Lisbeth, er blevet kontaktet af Esbjerg kommune ang. vores nøglebeholdning, alle der har nøgler bedes tage kontakt til Lisbeth, så vi kan se om alle nøgler/ brikker er registreret.

7.             {C}Børneattester: punktet udsættes til næste møde.

8.             {C}Åbenhus dag, ved Camilla:
Camilla er ikke nået videre med punktet, Vi udsætter punktet til sæsonafslutning.

9.             {C}Billeder af Ledere- hjælpetræner sammen med holdbeskrivelse til hjemmeside:
Karina efterlyser, holdbeskrivelse, skrevet af leder, og billeder af både leder og hjælpetræner, da det skal sættes ind på vores hjemmeside her til sæsonstart. Mail.
rindsigleth@hotmail.com

10.         {C}dato til opvisning 2017:
Datoen blev, lørdag den 1-4 2017, kl. 10.00, med afslutning for ledere/   hjælpe trænere og bestyrelse på Hjerting badehotel om aftenen.

11.         {C}Kursus v/ Jannie:
Clara og Nadine har været på Vingsted kursus, det var et superkursus, det kan kun anbefales.

Nadine og Clara, i bedes sende en deltagerliste til Jane da denne skal bruges til kursus refusion.
De hjælpe træner der har hjælpetræner kursus 1, bedes søge om optagelse på kursus 2.

 

De der ikke har hjælpe træner kursus bedes søge kursus 1. gå ind på DGI- hjemmeside, find det kursus der passer dig, tag så kontakt til Jannie.

12.         {C}Adresseliste:
Adresselisten blev sendt rundt til eventuelle rettelser, listen sendes rundt igen på mødet den 13/10.

 

          EVT:
Clara, kom med et forslag til evt. en ”åben hold” dag. Der var meget snak frem og tilbage og mange gode forslag.
Vi besluttede at holder en ”åben hold” dag lørdag den 29-10. fra kl. 10 til 13. med tilmelding.
Louise Thomsen fra bestyrelsen vil koordinere sammen med Julie Carlsen, Clara og Marianne.
Louise Pedersen, spurgte ind til drengelejer igennem DGI. Louise blev opfordret til at søge på DGI hjemmeside.

13.         {C}Kommende møder:

Godt i gang møde, torsdag den 13-10, kl. 19-21.
Julehyggemøde, 28-11 kl. 19.30 til ca. 21.30.
pakkespil, så husk en gave til ca. 25-30 kr.


Referent Edith.

 

3. indlæg 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde I HIF- Gym. afd.
Mandag den 14-11 2016.
Afbud fra Lisbeth.

 1. Planlægning af julekomsammen mandag den 28-11. kl. 19.30.
  Invitation til aftenen, Lisbeth har lavet et udkast som alle godkendte, så den sender Lisbeth rundt til ledere og hjælpetrænere.
  Forplejning, Edith handler ind.
  Julegaver, det tager Edith sig af.
 2. Leder- hjælpetræner godtgørelse: Jane har styr på det.
 3. Kommende ledermøde:
  vi holder et møde den 2-3 2017. kl. 19-21.
 4. Springhold ved Louise:
  vi fik en generel snak op Daniel og Louises hold, konklusion, vi skal have et bestyrelsesmøde hvor vi skal drøfte videre, træner, hjælpetræner, fordeling af gymnaster på de to hold.
 5. Åbenhal dag og juletræ Louise:
  En super god dag, det var næsten for kort tid, Louise havde spurgt forskellig deltagere hvad de syntes om dagen, super dag var svareneJ
  forslag om at gentage dagen efter jul, evt. 28-1 17. vi kan tage en snak med lederne til julemødet.
  Juletræsfest: Vi fik en generel snak om juletræsfest i Hjerting, konklusionen blev at vi vil opfordre Lisbeth til at drøfte emnet på et HB møde, om det kan være et fælles projekt for de forskellige afd. i HIF.
 6. Lederhåndbog: ved Jannie.
  Vi gennemgik de forskellige punkter og layoutet på den digitale bog.
  Jannie, gør bogen klar og lægger et par eksemplarer i skabet i hallen på Hjerting skole.
 7. Hjælpetrænerkursus ved Jannie:
  4 hjælpetrænere har været tilmeldt hjælpetrænerkursus i uge 42 i DGI regi, alle 4 udeblev fra kurset, vi fik en regning på ca. 18.000 kr.
  Jannie har korresponderet med DGI og fået tilbagebetalt 8.000 kr., det gir et slip på 10.000 kr. hvad gør vi?
  Vi blev enige om at de 4 hjælpetrænere får inddraget deres salær, 750 kr.
  Da det er de unge menneskers private mail adr. ser forældrene nok ikke deres mail, så derfor skal vi fremover have forældrenes mail adr. så Jannie kan tage kontakt til forældrene når/hvis de melder sig til kurser.
 8. forslag til næste bestyrelsesmøde, torsdag den 12-1. kl. 19-21 hos Karina.
  Ref. Edith


Tilmeld dig gymnastik
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg